Silsilah Keluarga Bani Saji - Malang

Daftar keluarga ini hanya masih bersifat sementara, karena keterbatasan informasi.


Data sementara yang kami dapat dari : Bapak Cukup, Ilyas, Warto dan Jainal. informasi yang kami terima adalah Bapak Saji mempunyai empat anak :

1. Sanari  +  Ngalimah  =  11 anak  (keterangan  dibawah)
2. Saman  ><        ?
3. Sa’id     ><         ?
4. Juwari  ><        ?

Sanari menikah dengan Ngalimah mempunyai  sebelas anak, yaitu :

1.     Ramsiyah + Sampe =
        a. Parlan
        b. Nari.
        Ramsiyah + Sa’id = 0
2.     Sukemi     +   Tarmidzi =
        a. Ni’ayah
3. Cukup    +   Simi  =  0
4. Kandar    >< ?
5. Suwarno  >< ?
6.     Dati  +  Ngadiono  =
        a. Liamah
        b. Mustaqim
7. Al-Ilyas + Saniti  =
        a. Iwan Diana
        b . Idawama
        c. Ita Damayanti                              
        d. Ipun Kramana Yoga
        e. Maselino Farel
8. Wiyono + Asmunik =
        a. Wirda Amirotul Hamidah
        b. Windi ‘Afif Huda Maulana
9. Warto + Cholistiyah =
        a. Galih Putra Laksana
  b. Galih Abdur-Rafsanjani
   c. Galih Ahmad Noviyanto
10.  Tholib   >< ?
11.   Jainal + Zuli Mahfuriyah  =
        a. Irfan Ide Cahyani
        b. Arfin Taurajan
       c. Farin Kaharani

# Tanda silang bisa di artikan meninggal / belum di ketahui keberadaan nya.
# Tanda plus bisa di artikan menikah dengan.
# Nama pertama adalah pihak keluarga & Nama ke dua adalah menantu.

Data ini masih merujuk pada halaman sebelum nya : Sepenggal Riwayat Mbah Buyut - Dirun & Saji

NB : Data yang kurang atau tulisan salah bisa di tambahkan atau revisi dikemudian hari.


Terima Kasih.
Panitia Bani Karanawi

Wassalam